การประชุมหารือแผนงานยุทรศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมหารือแผนงานยุทรศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี