การประชุมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ๗๒ พรรษา “อาหารประจำจังหวัด เพื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ” ในวันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ๗๒ พรรษา
“อาหารประจำจังหวัด เพื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ” ในวันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี