การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโครงการอาหารสะอาด (โครงการอาหารกลางวัน) วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโครงการอาหารสะอาด (โครงการอาหารกลางวัน) วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี