การประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนักเรียน ใหม่ ระดับชั้น ปวช. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

การประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนักเรียน ใหม่ ระดับชั้น ปวช. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี