การประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม

การประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ และมอบของที่ระลึกสำหรับคุณครูที่ลาออกจากราชการ
ในวันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/3Ba5m8dJLfbcGmDP8
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี