การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมการดำเนินงานเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมการดำเนินงานเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี