การประชุมนักการภารโรง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมนักการภารโรง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี