การประชุมดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประเมิน นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประเมิน นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี