การประชุมครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 3/2564 ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

การประชุมครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 3/2564 ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2