การประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี