การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจําเดือน มกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจําเดือน มกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566
เวลา 13.30 น. วันพุธ ที่ 4 มกราคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี