การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันอังคาร ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันอังคาร ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี