การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัลกิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดและกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัลกิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดและกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี