การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ ปรับปรุงถนนและรางระบบน้ำ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ ปรับปรุงถนนและรางระบบน้ำ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/9Mo5pn416VrjmiCe8
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี