การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงถนนและระบบรางน้ำ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงถนนและระบบรางน้ำ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี