การประชุมการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา หลังเทศกาลปีใหม่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) และจัดเตรียมความก้าวหน้าการทำงานรองรับนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” มิติการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและมิติการศึกษาเพื่อความมั่นคงในชีวิต

การประชุมการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา หลังเทศกาลปีใหม่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) และจัดเตรียมความก้าวหน้าการทำงานรองรับนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” มิติการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและมิติการศึกษาเพื่อความมั่นคงในชีวิต ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ Smart Classroom ห้องประชุม ๕ (ชั้น ๑) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านระบบ Conference ๗๗ จังหวัด
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี