การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/MVxz6vxZQASFeFKCA
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี