การนิเทศ ติดตาม การดำเนินธุรกิจกากล้าโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินธุรกิจกากล้าโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี