การนิเทศ ติดตามการดำเนินธุรกิจ อุปกรณ์จับยึดแคล้มก้ามปู โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ ประจำปี ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

การนิเทศ ติดตามการดำเนินธุรกิจ อุปกรณ์จับยึดแคล้มก้ามปู โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ ประจำปี ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี