การถ่ายทำสารคดีสั้น ประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา Center of Vocational Manpower Networking Management หรือ CVM โดยรายการ “มองมุมใหม่ Five Focus” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ททบ.5 เอชดี 1

การถ่ายทำสารคดีสั้น ประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา Center of Vocational Manpower Networking Management หรือ CVM โดยรายการ “มองมุมใหม่ Five Focus” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ททบ.5 เอชดี 1