ปาล์มขวด
ชื่อพันธุ์ไม้ : ปาล์มขวด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Roystonea regia (HBK.)Cook.
ชื่อวงศ์ : PALMAE
ชื่อสามัญ : Royal plam, Cuban Royal plam
ถิ่นกำเนิด : คิวบา (ปาล์มขวดเป็นต้นไม้ประจำชาติของประเทศคิวบา)
ลักษณะวิสัย : ปาล์ม
ลักษณะทั่วไป : ตอนที่ยังเล็กอยู่ จะป่อง พองออกบริเวณโคนต้น แต่พอโตขึ้น อาการป่องพองนี้จะไปเกิดที่กลางลำต้น เมื่อโตเต็มที่ ลำต้นสูงประมาณ 50-70 ฟุต
ออกช่อสีขาวนวลใต้คอ ช่อใหญ่แผ่กระจายยาว ติดผลจำนวนมาก
กิ่งก้าน - ใบยาว 6-10 ฟุต ทางใบสั้น ใบย่อยจะงอกจากแกนกลาง ใบเป็น 4 แถวมีกาบใบสีเขียวเรียบเป็นมัน ห่อลำต้นไว้แลดูงดงามตายิ่งนัก
จึงเห็นพวงใหญ่ ออกช่อดอกสีขาวนวลใต้คอ ช่อใหญ่แผ่กระจายยาว ติดผลจำนวนมาก
ประโยชน ์: ปลูกเป็นไม้ประดับตามขอบถนน หรือปลูกในสนามก็ได้
แสง - ต้องการแสงแดดจัด
น้ำ - ในระยะที่เจริญเติบโต จะต้องการน้ำมาก
ดิน - ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด
ปุ๋ย - ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักปีละสองครั้ง
การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด เพราะว่าปาล์มขวดไม่มีหน่อ
โรคและแมลง - ไม่ค่อยพบโรคและแมลงที่เป็นปัญหา
MENU

ต้นเทียนทอง