ติดต่อเราเลขที่ 8 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี 41000 เทศบาลนครอุดรธานี 41000
0-4224-6690, โทรสาร 0-4224-3236

http://www.udvc.team
http://www.udvc.ac.th
ผู้ดูแลระบบ

นายภาณุเมศ ชุมภูนท์ 
และ นายรัตน สินจารุ